DRAMA

Eğitim ve öğretimde etkisi büyük olan unsurlardan biridir. Ezbere dayalı eğitimden uzak çeşitli uygulamalarla bilgiyi arayarak, paylaşarak bulmaktır. Yaratıcı drama çocukların sanatsal duyarlılığını kendisinin ve dünya hakkındaki bilincini arttıran hayal güçlerine güç katan öğrenme aracıdır.

Drama eğitimi çocukların zihinsel gelişime katkıda bulunmaktadır. Yaşadığı sıkıntılar karşısında değişik çözüm yolları bulmada yardımcı olmaktadır. Yetişkinler içinse farklı pencerelerden olayları görebilme ve yorumlamada güç kazandırır.

Çocuklar drama sayesinde düşünme, konuşma, dinleme ve anlama becerileri kazanmaktadırlar. Bulunduğu ortamlarda kendini rahatça ifade etme okul hayatında ödev sunum toplum karşısında yapılacak konuşmalarda özgüven kazanır.

Çocukların sosyalleşmesinde çevresindekilerle özellikle de arkadaşları ile ilişkileri son derece önemlidir. Drama bu konuda öğrenciye grup içerisinde işbirliği yapma, paylaşma, dayanışma, başkalarına saygı duyma vb. gibi kazanımları öğretir.

Yaratıcı dramanın bir diğer kazanımı da duygusal yönden gelişmedir. Kişilerin empati kurma yeteneğini öne çıkarır. Çalışmalar esnasında rahatça duygularını ortaya koyma imkânı sağlar. Çalışmalar esnasında vücut kullanımı çok önemlidir. Jest ve mimiklerine hâkim olmak her alanda önemli bir avantajdır. Bu bağlamda öğrenciler vücutlarını tanıma imkânı bulurlar. Bulundukları ortamdan çekinmeme rahat hissetme ve kendinden emin bir şekilde kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur.