Vizyonumuz / Misyonumuz / İlkelerimiz

VİZYONUMUZ

Kuruluş tüzüğünde belirlenen görevleri eksiksiz yerine getirerek;

Türk Halk kültürüne sahip çıkan, geleneksel kültür değerlerini ele alarak geçmişten geleceğe toplumumuzu bilinçlendirerek sağlam bir köprü kurmayı, halk kültürünün çağdaş sahne sanatları anlayışı çerçevesinde yurt içi ve dışında tanıtılmasını hedefleyen kurumsallaşmış bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

MİSYONUMUZ

- Üyeler arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, beraber olma hevesini artırmak, dayanışma duygusunu geliştirmek için gerekli ortamı hazırlamak ve sürekliliğini sağlayacak faaliyet alanları üretmek,

- Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve birlikte vakit geçirme imkan ve fırsatlarını oluşturmak,

- Üye ve aile fertlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerini artırmaya yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak,

- Tüm bu hususların hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla, üyelerin tamamını bir araya getirecek bir “iletişim platformunu” kurmak ve işletmektir.

İLKELERİMİZ
  • Dürüstlük
  • Güvenirlik ve Tarafsızlık
  • İnsana Saygı
  • Kültürel ve Sanatsal Değerlere Duyarlılık
  • Farklılıklara Saygı Duyma
  • Ekip ile Başarı (İşbirliği)
  • Karşılıklı Güven
  • Mükemmellikten Asla Vazgeçmeme
  • Samimiyet ve Güler Yüzlü Olma
  • Milli,Evrensel ve Kültürel Değerlerimize Duyarlılık